Cizinci v Česku: mohou si udělat řidičák?

Cizinci v Česku: mohou si udělat řidičák?

Cizinci dočasně nebo trvale žijící v České republice mohou absolvovat řidičský výcvik a získat řidičské oprávnění stejně, jako rodilí Češi. Musejí však magistrátu doložit několik dokladů a během výcviku (pokud je to potřeba) využívat certifikovaného překladatele. Výstupem z úspěšného výcviku je poté tzv. „eurořidičák“ – řidičský průkaz platný po celé Evropské unii i v některých zemích mimo ni.

Podmínky vymezuje zákon

Cizinec, který chce v Česku absolvovat řidičský výcvik, musí splnit úplně stejné podmínky, jako Češi. Tj. dovršit zákonnou hranici 18 let (přičemž výcvik může začít nejdříve 18 měsíců před dovršením této hranice), nemít udělený zákaz řízení motorových vozidel, mít v České republice obvyklé bydliště (nebo zde alespoň 6 měsíců studovat), absolvovat lékařskou prohlídku a podat si písemnou přihlášku do autoškoly, u které hodlá výcvik dělat.

Jedinou faktickou odlišností je pak překladatel – autoškola nemá povinnost vést výcvik v cizím jazyce a cizinec si proto musí obstarat profesionálního soudního tlumočníka, který absolvuje závěrečnou zkoušku s ním a veškerou komunikaci s instruktorem (respektive komisařem) konsekutivně překládá.

Problém dělá obvyklé bydliště

Největším strašákem cizinců při vydávání řidičských oprávnění je doložení „obvyklého bydliště“. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, se obvyklým bydlištěm rozumí „místo trvalého pobytu, místo, kde osoba pobývá alespoň 185 dní v roce z důvodu osobních vazeb nebo místo, na které se osoba z důvodu osobních vazeb pravidelně vrací.“ Cizinec, který nemá v ČR trvalé bydliště, tak musí dokládat osobní vazby. A to bývá problematické.

Každý magistrát obce s rozšířenou působností si totiž termín „osobní vazby“ vykládá jinak a mnohdy cizincům vydání řidičského průkazu odmítne. Důvod? Nedoložené osobní vazby. Nic víc. Cizincům tedy nezbývá, než se obrnit pořádně velkou dávkou trpělivosti, pořídit si co nejvíce „usvědčujících dokumentů“ (pracovní smlouvy, oddací list atp.) a doufat, že to vyjde. A pokud příliš neovládají český jazyk, je v tomto případě více než vhodné se obrátit na překladatele, který jim v komunikaci s úřady pomůže.

Článek Cizinci v Česku: mohou si udělat řidičák? byl publikován 24. listopadu 2015 v 00.30 v rubrice PR články. Autorem článku je Inzerce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...